Vækst

Vækst

 

 

Forskning Indenfor vækst viser, at det er vigtigt at have fokus på præferencerne - både individuelt og organisatorisk adfærd, forretningsmodellen og pengestrømmene

 

Skab vækst

Organisationsadfærden danner udgangspunktet for at opnå vækst. Forretningsmodellen viser hvordan væksten kan opnås i organisationen. Pengestrømsparametrene afspejler den konkrete finansielle vækst. Det er derfor vigtigt at have fokus på de tre områder, hvis man vil opnå vækst.

Adfærd

 

Den enkelte deltagers egen indsigt i adfærd gennem kendskab til personprofiler danner udgangspunktet for en forståelse af hele organisationens præferencer. Hermed skabes også forståelse for de nødvendige initiativer til at forbedre samarbejdet i organisationen med innovation og vækst til følge.

 

 

Links:

- Insights PDF

 

Forretningsmodellen

 

Et let og hurtigt overblik over forretningsmodellen fås gennem Business model Generation’ modellen. Herigennem skabes overblik over mulighederne, ligesom de skarpe spørgsmål til at skabe værdi kan stilles og bearbejdes i organisationen for de nødvendige initiativer til at skabe innovation og vækst.

 

 

Links:

- BMG illustrationer

 

Pengestrømmene

 

Nutidsværdiberegningen giver et overblik over, hvilke pengestrømme der giver værdi. Herigennem skabes overblik over mulighederne for at forbedre betalingsstrømmene. De skarpe spørgsmål til at skabe værdi kan herigennem stilles og bearbejdes i organisationen for at skabe forståelse for de nødvendige initiativer til at skabe innovation og vækst.

 

Links:

- Værdiansættelse i virksomheder

- Forklaring af nutidsværdiberegning

 

Dualiteten mellem passion og empati

- International Journal of Organisational analyses vol 23, No 1, 2015 med titlen "Passion and

compassion represent dualities for growth"

 

Læs et resumé her

Dualiteten mellem organisationens præferencer og de eksterne forbindelser

- International Journal of Innovation Management Vol. 18, No 4, 2014 med titlen "The Impact of

Growth of outside-in and inside-out innovation in SME network context"

 

Læs et resumé her

Dualiteten mellem organisationens præferencer og de forskellige innovationsformer

- International Journal of Innovation Management Vol. 20, No 3, 2016 med titlen "Governance of

innovation and growth in SME networks"

 

Læs et resumé her

Tel: +45 74632660

 

Email: tb@brinkdevelopment.dk

 

Website: brinkdevelopment.dk

Contact