Innovation

Innovation

 

 

Forskningen indenfor organisatorisk innovation viser, at tværorganisatoriske procesforløb, der nedbryder de eksisterende siloagtige strukturer og opbygger væsentlige processer i organisationen, er vigtige tiltag i forbindelse med at få innovation til at lykkes

 

Succesfuld innovation

Mange organisationer ’står i vejen for sig selv’ i forbindelse med at skabe innovation og værdi for deres kunder. Enten fordi de er for kreative og hele tiden får nye ideer uden at evne at gennemføre ideerne. Eller fordi, de er for ressource kontrollerende og dermed dræber nye ideer længe inden, de kunne tænkes gennemført.

 

Det er derfor nødvendigt med en tværgående proces imellem kreativitet og ressource kontrol, der kan integrere begge til en succesfuld innovation.

 

Bliv klogere på mit arbejde indenfor organisatorisk innovation nedenfor.

Business Innovation and Research

 

Artiklen i 'International Journal of Business Innovation and Research' vol. 10, No 2/3, 2016 med titlen 'organising to enable innovation' sammenfatter den hidtidige viden på området og foreslår en langt mere aktiv organisering af spændvidden mellem kreativitet og strukturel ressource kontrol for at kunne skabe innovation.

 

I kan se et resumé af artiklen her

 

Strategic Innovation Enabler

 

På baggrund af artiklen er følgende model udarbejdet: 'Strategic Innovation Enabler' - SIEL, der kan understøtte innovation på det strategiske niveau.

 

Modellen beskrives kort her

Industrial marketing management

 

Artiklen i "Industrial marketing management", 2017 med titlen "B2B SME manegment of antecedents to the application of social media" belyser, hvordan små og mellemstore virksomheder kan bruge de sociale medier til at skabe værdi i virksomheden.

 

I kan se et resumé af artiklen her

 

Industrial marketing management

 

Artiklen i "Industrial marketing management", 2017 med titlen "SME routes for innovation collaboration with larger enteprises" viser hvordan små og mellemstore virksomheder kan bidrage til industriens konkurrence evne gennem samarbejde med større virksomheder.

 

I kan se et resumé af artiklen her

Triple Helix

 

Artiklen i "Triple Helix", 2017 med titlen "Organising for innovation in regional innovation systems: from fragmented innovation ecosystems to the joint aim for competitiveness of offshore wind energy" viser, hvordan organisering af innovationsøkosystemet kan gøre det muligt at nå målet om innovation og konkurrenceevne.

 

I kan se et resumé af artiklen her

 

International Journal of Managing Projects in Business

 

Artiklen i "International Journal of Managing Projects in Business", vol 10, No 2, 2017 med titlen "Managing uncertainty for sustainability of complex projects" har til formål at afdække, hvordan forvaltningen af usikkerheden kan gøre det muligt for bæredygtige komplekse projekter.

 

I kan se et resumé af artiklen her

Tel: +45 74632660

 

Email: tb@brinkdevelopment.dk

 

Website: brinkdevelopment.dk

Contact