CompetenceWeb®

CompetenceWeb®

 

 

Strategiarbejde i praksis viser, at det er vigtigt for udviklingen at have fokus på sammenhængen mellem de kreative muligheder for at tilføre kunderne værdi og organisationens egne kompetencer til at gennemføre disse tiltag.

 

Baggrund for competenceWeb®

Mange organisationer mangler en dybdegående forståelse af egne kompetencer, set i forhold til den værdi disse kompetencer potentielt kan tilføre. Det er her vigtigt at tage udgangspunkt i kundeværdierne og så ’spejle’ disse værdier ind i organisationen med henblik på at formulere de afledte kompetencekrav til organisationen.

 

Bliv klogere på mit arbejde med CompetenceWeb® nedenfor.

Bogen CompetenceWeb viser, hvordan sammenhængen mellem de kreative muligheder og de nødvendige kompetencer i organisationen kan etableres på en systematisk facon. Metoden kan anvendes i alle størrelser af virksomheder.

 

Praktisk håndbog til praktikere:

 

Det er en praktisk håndbog i at gennemføre konceptet i egen organisation Målgruppen for bogen er praktikere, der gennem målrettet kompetenceudvikling, ønsker at skabe væsentlig bedre og mere profitabel forretningsudvikling. Det handler i høj grad om at frigøre kræfter, viden og idérigdom i organisationen på kryds og tværs. Nedbryde »siloer« og skabe fælles vilje. Men da der er tale om et koncept, der i hver organisation skal tilpasses, er der også i bogen gjort plads til, at disse praktikere kan kigge nøjere på underliggende emner gennem et udførligt notesystem, der hele tiden relaterer til CompetenceWeb® konceptet. Der er også gennem eksemplerne lagt vægt på at vise, under hvilke omstændigheder de forskellige metoder vil være formålstjenlige. Det betyder, at denne bog kan læses af alle, der ønsker at højne kompetenceudviklingen i en organisation – lige fra bestyrelsen, forskellige lederniveauer til de enkelte medarbejdere. Yderligere er bogen opbygget, så den ikke kun kan læses i sin helhed, men også hurtigt kan læses igennem ved hjælp af de korte opsummeringer og »guides«. Det betyder, at den travle læser hurtigt kan få et overblik.

 

Yderligere er bogen forsynet med noter, der hjælper praktikeren, der gerne vil gå yderligere i dybden omkring de enkelte emner med yderligere oplysninger. Man kan selv gennemføre forløbet i en organisation, men ofte vil det kræve en tovholder – ekstern og/eller intern – og det kræver facilitering igennem kendskab til såvel kreative som systematiske procesværktøjer. Desuden kræves viden om forretningsmodeller og kompetencer i andre sammenhænge, så nytænkning herom kan understøttes mest muligt igennem trinene. Bogen giver et anderledes bidrag omkring fokusering på kompetenceudvikling, der med stort udbytte vil kunne bruges i alle organisationer, men specielt vil være relevant i meget konkurrenceprægede områder.

 

Tel: +45 74632660

 

Email: tb@brinkdevelopment.dk

 

Website: brinkdevelopment.dk

Contact