Dansk

CompetenceWeb®

 

 

Udgør bindeleddet mellem mulighederne for at skabe værdi og organisationens evne til at gennemføre mulighederne succesfuldt

 

 

Tove Brink

Fokus på virksomhedens mulighed for at skabe værdi for kunderne og de nødvendige tværorganisatoriske strukturelle tiltag forbundet med at skabe værdien

Fokus på at udvikle sammenhængen mellem organisationens egne kompetencer og på, hvordan vi kreativt kan tilføre kunderne værdi

Fokus på sammenhængen mellem de organisatoriske præferencer, forretningsmodellen og generering af pengestrømme for at skabe værdi i virksomheden

Det er et procesforløb, der via konkrete værktøjer tilstræber kreativitet og samtidig fastholder kreativiteten i en letforståelig struktur, der kan kommunikeres og anvendes til udvikling i virksomheden.

Hvad er CompetenceWeb®?

Konceptet består af syv trin:

 

  • Afdække kundeværdier.
  • Afdække nødvendige kompetencer.
  • Afdække organisationens optimale værdikæde.
  • Evaluere organisationens kompetencer.
  • Identificering af styrker og svagheder.
  • Planlægning af kompetenceudviklingstiltag.
  • Forankre kompetenceudviklingen.

 

Processen medfører et skarpt fokus på organisationsudvikling set i forhold til de muligheder organisationen har for at tilføre kunderne reel værdi.

 

Trinene hænger samtidig sammen i en kæde, som kan sammenføjes i en cirkel, der fortsætter kontinuerligt, efter at første gennemløb af CompetenceWeb-processen er gennemført. På samme måde fortsætter udviklingen af kompetencerne i organisationen.

 

Et organisatorisk udviklingskoncept, der væver kundeværdier og kompetencer sammen for at skabe bæredygtig vækst

Bog

Tove Brink har igennem 15 år arbejdet med forretnings- og organisationsudvikling. Specifikt har hun fokuseret på vigtigheden af at sikre den organisatoriske kompetenceudvikling for at opnå øget profitabel vækst. Erfaringerne er indhentet i erhvervsskolesektoren såvel som i industrisammenhæng bl.a. i industrikoncernen Danfoss. Begge steder er der gennemført mindre afgrænsede projekter samt store projekter, der involverer hele organisationen. Hos Danfoss er projekterne yderligere gennemført med en global involvering af kunder, ledelse og medarbejdere.

 

Erfaringerne er gradvist blevet til et samlet koncept, der er særdeles velegnet som inspiration for andre organisationer til at opnå bæredygtig innovation og organisationsudvikling.

 

Der vil altid være behov for en individuel tilpasning af processen, da enhver virksomhed har sine egne forretningsbetingelser, forretningsidéer og organisationsprofiler. Bogen understøtter den individuelle tilpasning ved at give alternative bud på, hvordan man kan gøre i forskellige situationer. På den måde øges indsigten i og mulighederne for at tilrettelægge en rigtig god proces i ens egen organisation.

 

 

Tel: +45 74632660

 

Email: tb@brinkdevelopment.dk

 

Website: brinkdevelopment.dk

Contact